Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Aktívan? Interaktívan?! - recenzió - Az interaktív tábla

2009.08.02

Nemrégiben találtunk rá Sejtes Györgyi recenziójára, mely "Az interaktív tábla" című könyvről szól. Nagyon megörültünk neki, mert a recenziót író hölgy - bár minket személyesen nem ismer -, mégis nagyon pontosan, és jól rátapintott szándékunkra, mely a könyv megírására késztetett minket. Igen, szerettünk volna egy hiányt pótolni, mely az interaktív táblák oktatási rendszerbe kerüléséhez még szükségesnek tűnt számunkra, hogy kaphassanak a pedagógusok egy olyan tájékoztatást, mely az elindulást segíti az interaktív módszertan, a digitális tananyagok felhasználásában.
Azon túl, hogy ezúton is szeretnénk megköszönni a szerző munkáját, néhány felvetésére reagálnánk itt is, az interneten, remélve, hogy gondolataink nem csak a recenzió írójának válaszok, hanem e sorok olvasóiban is további gondolatokat ébresztenek.

Sejtes Györgyi: Aktívan? Interaktívan?! című recenziójára akkor találtunk rá, amikor megnéztük hogy a Magyar Nyelvtudományi Társaság, Anyanyelv-pedagógia című folyóiratában van-e új interaktív táblákkal is foglalkozó cikk. Ugyanis ez az online folyóirat rendszeresen foglalkozik különböző módszerekkel, többek közt azzal is, hogy az interaktív táblát hogyan tudják a pedagógusok az anyanyelvi órán alkalmazni. Több cikk is megjelent a témában, az egyik Gonda Zsuzsa: Az interaktív tábla lakalmazása anyanyelvi órán, a másik Csákberényiné Tóth Klára: Helyesírási gyakorlatok az interaktív táblán – az időtartam jelölése. S a folyóiratban további cikkek várhatóak. De mielőtt elkalandoznánk az anyanyelvi oktatás gyönyörűségei felé térjünk vissza a recenzióhoz.

E kritikus szemmel megírt könyvismertetőben az első nagyon fontos gondolat, ami maguknak a szerzőknek is komoly fejtörést okozott, hogy KINEK is szóljon a könyv. Hát igen, szerettünk volna egy kicsit mindenkihez szólni, akik bármilyen kapcsolatba kerülhetnek az interaktív táblával, s mivel nem írhattunk külön könyvet a leendő tanárokat képzőknek, a gyakorló pedagógusoknak, a középiskolában tanítóknak, az általános iskolai tanároknak, a tanítóknak, stb..ezért nagy gondban voltunk. Egy könyvben kellet megszólítani mindenkit, ezért csak általánosan lehetett írni. Ez az elején antagonisztikus ellentétnek tűnt, de aztán sikerült mégis feloldani ezt, s szerintünk ez lett a könyvünk egyik erénye. Sikerült az eszközt, ami jelenleg nagyon divatos (sok esetben státuszszimbólum szerepet tölt be), úgy ábrázolni az oktatási rendszerben, hogy tudtunk egyszerre tévképzeteket cáfolni, illetve szemléletet formálni, mind az interaktív tábla használóinál, mind azoknál, akik csak most kezdtek vele ismerkedni.

"a könyvben mindannyian találnak a munkájukhoz használható információkat, továbbgondolásra alkalmas ötleteket, az egy-egy területen való elmélyüléshez iránymutatást, irodalomajánlást." 

A recenzió szerzője jól rátapintott, hogy ezt szerettük volna elérni, nem csak kinyilatkoztatni az általunk megismertek, tapasztaltak tükrében. Sokkal inkább célunk volt a gondolatébresztés, elgondolkodtatás, hiszen minden egyes pedagógus helyzete más és más a saját intézményében, településén, mások az anyagi körülmények, más a korosztály, más a tantárgy így nem lehet általánosítani.  De szemlételet formálni, és segítséget adni a továbblépéshez, azt lehet. Örülünk, ha sikerült.

Másik fontos gondolat, hogy nem lehet senkinek általánosságban interaktív táblát ajánlani. Így a könyvben sem tudtuk megtenni.

"A Milyen interaktív táblák léteznek? című fejezetben (33–43) az iskolavezetők és az informatikusok úgy kapnak segítséget a tábla és a kiegészítők kiválasztásához, hogy olvasás közben önmaguk fogalmazzák meg önmaguk számára saját intézményük igényeit. A hardveres, a szoftveres és a pedagógiai támogatás kiegészítéseként kiváló webcímeket ajánlanak a szerzők."

Egy ismerősünk mesélte, hogy alig várta, hogy ehhez a részhez jusson a könyvben, s majd innen megtudja, hogy melyik konkrét típust ajánljuk. Bizony csalódott, mert nem lehet konkrét típust ajánlani. 
A tanfolyamokra érkező pedagógusoktól kellően sok rémtörténetet hallottunk, interaktív táblát kiszállító cégről, akinek a kiszállítója letette a táblát kicsomagolatlanul az intézményben, s mivel senki nem értett hozzá, az úgy is maradt hónapokig. Illetve kedvenc történetem, amikor a karbantartóra bízták az aktív tábla felszerelését, s ő lelkesen egy szeggel felverte a falra a táblát, tönkretéve ezzel az elektronikáját. 
Ez nem típusfüggő, hanem attól függ, hogy az iskola partner cége mennyire veszi komolyan a segítséget a tábla installálásában. S a partnerek változnak, akár ugyanazon tábla típusnál megyénként is lehetnek nagy eltérések. S bizony lehet egy "csúcstábla", vagy kevésbé "csúcs", azonban, ha nincs támogatás, akkor bizony nem lesz a pedagógusoknál minden órán szereplő az eszköz.

Egy másik hasonló történet, amikor elmentünk tanfolyamra egy vidéki kisiskolába, ahol nagyon várt már minket a tantestület. A tanfolyam előtt megkérdeztük fel van-e installálva, működik-e a tábla, vagy segítenünk kell. Mondták, hogy minden rendben van, ne aggódjunk, ráérünk a tanfolyam kezdésre megérkezni. Hát bizony nagy szerencse volt, hogy hárman mentünk, mert a tanfolyamot el tudtuk kezdeni, de egyikünk a tábla installálásával ügyködött ott a hallgatóság előtt, mert a cég szakembere vitte a saját laptopját, rákapcsolódott a táblára vele, tartott egy bemutatót, majd a laptopjával együtt távozott. S ennél a táblafajta telepítésénél volt még egy "trükk", s ennek ismerete nélkül nem fél óra lett volna a telepítés, hanem nem tudtuk volna használni az eszközt.

A tábla típusa fontos, de a könyvben az egyes típusokra nem térhettünk ki több okból sem, egyik, hogy amit ma leírunk egy táblaszoftverről, holnap már nem biztos, hogy úgy van, mert kijön egy új verzió a szoftverből, a másik, hogy a teljesség igényével kellene akkor felsorolni a  táblákat, de lehet, hogy holnap megjelenik egy új típus Magyarországon, s már nem aktuális a könyv, a harmadik, hogy a felsorolás nem elég, azzal nincsenek a pedagógusok kisegítve, sokkal mélyebb tájékozódásra van szükségük, ehhez csak támpontokat adtunk, s valóban az a lényeg, hogy "önmaguk fogalmazzák meg önmaguk számára saját intézményük igényeit", a táblafajtákról pedig egy dinamikusan szerkeszthető aktuálissá tehető online felületre van szükség, ahol a friss információk mindig megtalálhatóak. pl. interaktívtabla.lap.hu

Teljesen jogos a kritika, hogy az önkormányzatokról szóló részben inkább fenntartót kellene írni. 

"Való igaz, hogy a legtöbb iskola önkormányzati fenntartású, de ne zárjuk ki a körből az alapítványi, az egyházi, a magán-, illetőleg az egyéb fenntartású intézményeket sem."

Őszintén bevalljuk, itt valószínűleg azért nem jutott eszünkbe, hogy a többi fenntartású intézményről írjunk, mert nem volt gyakorlati tapasztalatunk a más fenntartású intézményeknél. Nem tudtunk jó gyakorlatokat hozni, de köszönjük az észrevételt, megpróbáljuk e hiányos ismereteinket kibővíteni, s ha lesz tapasztalatunk, jó gyakorlatunk, amit érdemes bemutatni, legalább ezen az oldalon megosztjuk az interaktív táblákról érdeklődőkkel azt.

S amely gondolat engem a legjobban megfogott az a következő:

"A tanár hatalmas szabadságot kap az eszközhasználattal; paradox ugyan, de ennek a szabadságnak ismernünk kell a korlátait. "

Ez egy olyan fontos megállapítás, amely akár a könyvünk borítóján is megjelenhetne, hiszen itt egy mondatban van benne mindaz a lehetőség, amely az interaktív táblák tantermekbe kerülésével a pedagógusok kezébe kerül, ugyanakkor az az intés is, hogy ennek használatát se vigyük túlzásba, és változatosan és dinamikusan használjuk az eszközt, mert ha minden órán "borzasztóan" interaktívak vagyunk,  akkor a diák a nap végén a hatodik órája után úgy megy haza, mintha minden órán dolgozatot írt volna. S nem a begyakorlást fogja segíteni a tábla, hanem egy negyvenötperces stresszt okoz a tanárnak, diáknak egyaránt.

A kiengyensúlyozott, ugyanakkor változatos megtanítva tanítás, az együtt felfedezés öröme, a közös játék (aminek pedagógiai célja van) ezt teszi lehetővé számunkra az eszköz azzal, hogy az előkészítés miatt a tanóránkon lesz időmegtakarítás. S ide nem újabb információknak kellene kerülnie, hanem a régit kellene segíteni több irányból feldolgozni, ismételni, begyakoroltatni. Míg előző egy feldolgozhatatlan információmennyiséggel járó stresszt okoz, ez utóbbi a tudáshoz juttatja közelebb a diákot.

"Jó szívvel ajánlom a könyvet a bevezetőben említett kollégáknak. A szerzőknek pedig további kitartó munkát kívánok, hiszen az ígéretes kezdet után a gyakorlótanárok minden bizonnyal szívesen vennének a kezükbe az interaktív tábla használatát segítő további anyagokat (modulterveket, tématerveket, tematikus óravázlatokat stb.)."

Köszönjük szépen! S köszönjük azokat a gondolatokat is, amelyet a recenzió végén olvashattunk:

"a gép a tanítási-tanulási folyamat kiváló motivációs eszköze lehet, ha megtanuljuk értőn használni. A tanórák összeállításakor abból kell kiindulnunk, hogy a tanulás aktív, teremtő, konstruktív folyamat, s ebben a legfontosabb a gyerekekhez való viszony és a módszerek, a tanulási környezet, valamint a tananyag megszervezése. Olyan iskolai pedagógiai munkát feltételezünk, amelyben a gyermekközpontúság azt jelenti, hogy ismerjük a gyermekek életkori sajátosságait, a társadalmi elvárásokat, az ezekből fakadó szükségleteket és azt, hogy mindezek milyen tevékenységformákkal, hogyan elégíthetők ki. Az interaktív táblával szervezett tanóráink ezért gyakran átlépnek a hagyományos tanórák keretein: sokszor több tanár szoros együttműködésére és a diákok tevékenykedtetésére épülnek; más a környezet, mások az eszközök és a munkaformák." 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.