Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Így használom a digitális eszközöket pályázat

2008.04.22
PÁLYÁZAT

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,
a Calderoni Taneszköz-információs és Oktatástechnológiai Központ,
a HUNDIDAC Magyar Taneszközgyártók, Forgalmazók és Felhasználók Szövetsége,
az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete,
a Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
és az Új Pedagógiai Szemle
pályázatot hirdet

„Így használom a digitális eszközöket”

címmel.
A pályázat során közkinccsé szeretnénk tenni azokat az eredményeket, pozitív és adaptálható pedagógiai tapasztalatokat, amelyek a magyar oktatási intézményekben az IKT (információs és kommunikációs technológia) használata során születtek. Várjuk azoknak a tanórai és tanórán kívüli tevékenységeknek, eseteknek, módszereknek, projekteknek stb. bemutatását, amelyek az internet, a multimédia, az SDT (Sulinet Digitális Tudásbázis), az interaktív tábla, az elektronikus taneszközök, a digitális technika alkalmazásával segítik a tanulókat ismereteik bővítésében, képességeik fejlesztésében, illetve tartalmasabbá teszik szabadidejük eltöltését, és innovatív szerepet játszanak az oktatási-nevelési folyamatban.

A pályázat térjen ki arra, hogy a bemutatott technikai alkalmazások és a hozzájuk kapcsolódó módszerek az új Nemzeti alaptantervben megfogalmazott kulcskompetenciák és kiemelt fejlesztési feladatok közül melyek megalapozásához, fejlesztéséhez kapcsolódnak. Adjon ötletet arra is, hogyan lehet a bemutatott eredményeket más általános és középiskolákban (esetleg óvodákban) átvenni, beépíteni az oktatási-nevelési folyamatba. A pályázathoz mellékelni kell elektronikus formában a kapcsolódó didaktikai dokumentumokat (pl. projektterv, óraterv, óravázlat, tanulói munka, esetleírás, digitális tananyagelemek), illetve meg kell adni ezek internetes elérését.

A pályázat szöveges leírásának terjedelme lehetőleg ne legyen több 10 oldalnál. A pályázat beküldendő e-mailen és nyomtatásban is (egy példányban), postai úton, mellékelve a hozzáférhető digitális adathordozókat.
A pályázat díjazása:

1. díj: 150 ezer Ft + 1 laptop
2. díj: 100 ezer Ft + 1 laptop
3. díj: 80 ezer Ft + 1 laptop

A 3 darab laptop a Nemzeti Tankönyvkiadó ajándéka.
Az ISZE különdíja: 100 ezer Ft.
A HUNDIDAC különdíja: 100 ezer Ft.
Az Új Pedagógiai Szemle különdíja: a folyóirat egyéves előfizetése 3 pályázónak.

A legjobb pályázatok publikálásra kerülnek az Új Pedagógiai Szemlében, illetve az interneten, az OFI honlapján (www.ofi.hu). A kiírók megfelelő pályamunkák hiányában fenntartják azt a jogot, hogy a pályadíjakat nem vagy összevonva adják ki.

A pályázat beküldendő:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
„Digitális eszközök pályázat”
1051 Budapest, Dorottya u. 8.
e-mail cím: digitalis@ofi.hu


Beküldési határidő: 2008. április 30.

A pályázat elbírálását követően az eredményhirdetés 2008 augusztusában várható.

 

forrás:http://www.ofi.hu/index.php?group=1&page=58&b