Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


IKT egy londoni általános iskolában

2009.03.30

Sikerült engedélyt kapnunk Tar Zsuzsától (Oktatási Hivatal) , hogy tanulmányútjuknak leírását megjelentethessük oldalunkon. Hisszük, hogy a külföldi tapasztalatok, jó gyakorlatok megismerése hasznos lehet mindannyiunk számára. Külön köszönet Zsuzsának a közreadásért és a képekért, melyek szemléletessé teszik bemutatóját! Ez a beszámoló egy általános iskolai látogatás nyomán keletkezett:

St. Mary’s C.ofE.
 Általános Iskola
(2009.01.15. London)

Az iskola honlapja: http://www.stmarys.islington.sch.uk/ 

St. MAry's C.ofE. Primary SchoolÜdvözlő szöveg a St. MAry's C.ofE. Primary School-ban

 

 

 

 

 

 

Tanulmányutunk keretében a St. Mary’s C.ofE. Általános Iskolába látogattunk el, ahol az alábbi korosztály gyermekei vesznek részt az oktatásban:

 • óvodás (3-4 évesek)
 • iskola-előkészítő (4-7 évesek)
 • alsó tagozatos korosztály (7-11 évesek).
Az iskolaigazgató vezetésével betekintést nyertünk az iskolában történő – mindhárom korosztályt érintő – oktatási rendszerbe, tanóráiba. Az alábbiak szerint tájékoztatott bennünket az iskolájukban már három éve bevezetett IKT oktatási rendszer technikai felszereltségéről, stratégiájáról, a gyerekek között elért eredményeikről.

Infrastruktúra:

 • Minden tanteremben interaktív táblát használnak (Hagyományos táblát sehol nem láttunk)
 • Content szerverük van
 • A tartalmakat online érik el, amit esetenként szinkronizálnak a saját szerverükkel
 • A sávszélesség 25 Mbit/sec, ami 16 osztálytermet szolgál ki
 • Egy héten belül tervezik megvalósítani: minden tanteremben a WIFI hozzáférést, 140 db minibook megvásárlását (A minibook-ot a diákok hazavihetik)
 • Az iskolának saját 3 éves IKT stratégiája van
Személyzet:
 • Az osztályfőnök egyben IKT szakértő is. Feladata az IKT stratégia összeállítása, a piac ismerete, pályázatok írása, beszerzések intézése.
 • Szerződött rendszeradminisztrátor, aki hetente fél napot tölt a hálózat és a gépek karbantartásával.
 • Minden osztályban van egy technikus, aki az órán a technikai lebonyolításban is segít (dolgozik a diákokkal, segíti a tanár munkáját).
Tartalmak, adminisztráció:
 • Nincsenek központilag biztosított tartalmak, önállóan határozzák meg, hogy mit választanak, vásárolnak a piacról.
 • Minden órán - kb. az óra 30%-ában - használnak IKT eszközöket.
 • A tanárok a másnapi tanórákra nem esténként készülnek fel, hanem egy héten fél napot csoportosan dolgoznak együtt az órák felépítésén, megosztják egymással a tartalmaikat, folyamatos a tapasztalatcsere köztük.
 • A „Fronter” nevű tanulásmenedzsment rendszert használják, ami egyben az iskola Intranete és információközlő oldala a központi hatóságok és a szülők felé.
 • Kialakult az e-tanáriközösség az iskolák között (az igazgatók, osztályfőnökök és a szaktanárok és számos fórum tagjai), ahol javaslatokat oszthatnak meg egymással az IKT eszközhasználatra vonatkozóan.
 • E-napló és profil (jellemzés) minden gyerekről, amit a szülők bármikor megnézhetnek.
Büdzsé:
 • Az iskola anyagi szükségleteinek 90%-át megkapja az államtól, és önállóan döntheti el a felhasználását egy 3 éves tervezet alapján (ezt az iskola dolgozza ki).
 • Az iskola önállóan dönthet a tanárok képzéséről, a megvásárolt tartalmakról, a számítógép vásárlásról és arról is, hogy melyik pedagógusnak ad kiegészítő juttatást.
 • A központi támogatás mellett számos alapítvány, öntevékeny szervezet vagy cég támogatja őket.
 • A hálózat kiépítése 35.000 fontba került, amit támogatásból valósítottak meg
 • Nemrég kaptak 30.000 fontot mobil ICT eszközök (pl. minibook-ok) vásárlására egy alapítványtól

Az iskolában folyó IKT-alapú tanítás-tanulás bemutatása:

Az IKT eszközöket, arra használják, hogy a diákok esélyeit növeljék a tanítás- tanulás terén, kezdve az óvodás kortól az iskolai évekig, ezzel előkészítve őket az egész életen át tartó tanulásra.

Az óvodai szakasz:

Játékos módszerekkel használják az IKT eszközöket, elektronikus játékokat különböző élethelyzetek (meserészletek, szerepjátékok stb.) bemutatására. Az instrukciókat meghallgatva, annak megfelelően válaszolnak a gyerekek a kérdésekre, illetve végzik el feladataikat:

Cél:
 • hétköznapi szavakat használjanak a helyzetek leírásához
 • javítsák a magabiztosságukat a beszédben és a pedagógus meghallgatásában
 • a gyerekek türelemre szoktatás

Bemutató óra a londoni iskolában       Együtt könnyebb

Az iskolai szakasz:

Az IKT eszközök használatának elsajátításával lehetőséget kapnak a diákok arra, hogy részt vegyenek a gyorsuló világ fejlődésében, hogy munkájukban és szabadidős tevékenységükben nagyobb szerepet kapjon az információhoz való hozzáférés, illetve azok felhasználása. Előtérbe kerül a szükséges készségek fejlesztése, az információ minél hatékonyabb elérése. 

Az IKT készségek segítik a tanulóknál:

 • a magabiztosságot,
 • a kreativitást,
 • az önálló tanulást.

 Az IKT kompetenciák fejlesztésével elérhető, hogy ha a tanulók eredményesen használják azt, akkor fejlesztik tudásukat, nyelvi kommunikációs készségüket, gondolkodásmódjukat a tanulás folyamatában és az élet más területén. Ennek megfelelően alkalmazzák eszközként a hardvereket, szoftvereket az információhoz való hozzájutásnál.

Első lépések az oktatás IKT stratégiájában:

 • jellemzést készítettek minden egyes gyerekről, amiben leírták az okokat, amiért őt választották.
 • a projekthez készítettek egy IKT Fejlesztési Tervet és egy IKT tanmenetet
 • a kezdeti szakaszban a lépésről lépésre való tanulás volt a cél
 • a gyerekeknek megfelelő eszközhasználatot vezettek be
 • szabad hozzáférést biztosítottak a gyerekeknek az eszközökhöz (digitális kamera, walky-talky, mikrofon, interaktív tábla, digitális toll, stb.)
A technikai eszközök használata során az alábbi pozitív tapasztalatokat figyeltük meg:
 • Meglepő volt a kiskorú gyerekek rutinos eszközhasználata az IKT eszközök terén, a digitális kamerát pl. arra használták, hogy megosszák a tapasztalataikat az osztálytársaikkal.
 • A gyerekek sokszor használják a walky-talky játékot, mert nagyban növeli a beszéd és koncentrációs készségüket.
 • A fentieken túl más lehetőségeik is vannak, például a karaoke játék, melyben énekelnek, vagy eljátszanak történeteket.
 • Megváltoztathatják a hangjukat a hangváltoztató készülék segítségével, hogy utasításokat adjanak egymásnak, vagy különböző személyek szerepjátékában vegyenek részt.
 • Az elektronikus játékok kifejlesztik a gyerekekben, hogy hogyan használják hatékonyan az IKT eszközöket a tanulás folyamatában. Figyelmesen meghallgatták és követték az instrukciókat, miközben megtanulták, hogyan kell türelmesen várni, míg rájuk kerül a sor.
 • Jók a beszéd és megfigyelő készségeik, egyre több szót használnak nagyobb szókinccsel és egyre több szerepjátékban vesznek részt. Nagy örömmel használják a pedagógusok is az IKT felszereléseket, hogy a gyerekek tanulását elősegítsék.
 • A különböző tantárgyaknál a Nemzeti Tantervnek megfelelően használják az IKT eszközöket. Alkalmazzák pl. angol nyelvnél: rákeresnek információkra az interneten és prezentációkat készítenek. Fejlesztik gépelési készségüket, szövegszerkesztési műveleteket gyakorolnak az óra folyamán, a számítógépen történő munkafolyamat kapcsán. Matematikánál: adatgyűjtésre, táblázatkezelésre, eredmények kiszámítására, függvényábrázolásra, diagramkészítésre használják. A társadalmi, szociális, egészségügyi ismeretekkel foglalkozó tantárgyakhoz kapcsolódva az IKT segítségével erősítik az egymással való együttműködést, fejlesztik a globális társadalom iránti érzékenységüket, az e-mail, internet használatával pedig az elektronikus kommunikációt.

 

Közösen kis csoportban a tábla előtt    Egyéni feladatmegoldás számítógépnél

Az igazgatónő elmondta, hogy az IKT-alapú folyamatnak pozitív hatása van a gyermekek tanulására, különösen a beszéd és a megértés fejlődésénél, mely része a kommunikációnak, a nyelvnek és az írás - olvasási készségeknek. A jelentősége, hogy lehetővé teszi az egyéni beszéd és megértési gyakorlatokat. A fontossága, hogy az eszköz bemutatásra kerül a gyerekeknek a specifikus tevékenységek során.

A gyerekek, valamint a pedagógusok munkáját monitoring vizsgálatokkal ellenőrzik. Koordinátorok értékelik az erősségeket és gyengeségeket, amit az oktatás során tapasztalnak, és ezeket beleépítik a további fejlesztésekbe.

Csoportmunka a bemutatóórán

Az eszközök kiértékelése:
 • A karaoke javítja a magabiztos fellépést
 • A digitális kamerák, nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az élményeket felvegyék és megosszák egymással a tanulás során az osztályban
 • A távirányítású bogarak: jól tervezett, könnyen használható, hang és fényeffektusokkal ellátott eszközök
 • A navigációs elektronikus játék (méhecske formájában), habár nehezen programozható, mégis könnyen használható a gyerekek orientációs készségének az erősítésére
 • A CD-lejátszó mikrofon használatával: könnyen elsajátítják használhatóságát, javítja a fellépésük magabiztosságát
 • A hangfelvevős elektronikus készülékek: arra használják, hogy visszajátsszák, felidézzék az emberi hangot
 • A hangváltoztató készletet könnyű használni, olcsó és segítséget nyújthat számos készségfejlesztő tevékenység során.

  Dokumentumkamera

 IKT Fejlesztési Terv és tanmenet:

A tanmenet különböző időszakokra lebontva A és B hétre vonatkoztatva összesen 36 témakört határoz meg, melyet be kell építeniük a különböző tantárgyak rendszerébe. A bemutatásra kerülő fejlesztési tervet 2007 szeptemberétől 2010-ig tartó időszakra dolgozták ki.
Az ismertetett IKT fejlesztési terv az oktatásban résztvevő tanárok, asszisztensek, koordinátorok számára ad útmutatást.    

Jövőbeni tervezett lépéseik:

Folytatják az IKT felszerelések használatát látva eredményességüket, ezekre alapozva tervezik a következő gyerekek fogadását az óvodában, másokkal is megosztják a tanulással kapcsolatos tapasztalataikat. Új projektek bevezetésével bátorítják a pedagógusokat, hogy többet és különböző célokra, készségek fejlesztéseire használják a gyerekekkel a felszerelést.